Installere Drupal 6 på Ubuntu

Brendan Johan Lee
Department of Informatics
University of Oslo, Norway
brendajl@simula.no

7. februar 2011

OBS! Dette dokumentet er utdatert! Vennligst benytt versjon 2.0 i stedet.

Sammendrag

Dette er en rask trinn for trinn forklaring av hvordan man best installerer Drupal på Ubuntu (9.10). Forklaringen er skrevet for studenter som tar INF5270-kurset på IFI, men er generell og er like relevant for andre.

For utviklingsformål anbefaler jeg å installere Ubuntu i Virtualbox eller VMWare slik at eventuelle feil man måtte gjøre ikke ødelegger selve maskinen man jobber på. Da kan man også kjøre Ubuntu uavhengig av om man bruker GNU/Linux, Mac OS eller Windows. Det er mulig å installere Drupal direkte på alle disse OS-ene, men det anbefales ikke, da Drupal helt klart trives best i et GNU/Linux-miljø.

Til de av dere som var på siste gruppetime hvor vi forsøkte å bare installere Drupal med apt-get: Drupal-pakka i siste Ubuntu fungerer ikke slik den burde, og vi installerer derfor manuelt. Jeg anbefaler dere på det sterkeste å installere Ubuntu på ny før dere setter i gang, for å unngå følgefeil som kan ha blitt skapt av Drupal-pakka vi forsøkte å installere.

Det første du må gjøre er å åpne en terminal. Alt vi gjør i denne tutorialen gjøres via terminalen. (I Ubuntu kan du åpne en terminal ved å velge Applications…Accessories…Terminal

1 Installere LAMP

LAMP, Linux Apache MySQL PHP, er en programvarepakke bestående av de tre nevnte programmene. (Tilsvarende pakke finnes for Windows, og heter da naturligvis WAMP). Programmene kan selvsagt installeres hver for seg, men når man først har muligheten er det like greit å installere dem som en pakke. I terminalen taster du inn føgende kommando:

sudo tasksel install lampserver

Du vil bli bedt om brukernavn før installasjonen starter. Underveis vil du bli bedt om “MySQL root” passord flere ganger. Dette er altså passordet du ønsker å bruke som administratorpassord for tilgang til databasen.

Etter at installasjonen er ferdig skal vi sørge for at re-write-modulen for Apache er aktivert. (Det er denne modulen som lar Drupal ha pene URL-er, i stedet for typiske GET-URL-er.). Kjør følgende kommando:

sudo a2enmod rewrite

Vi skal nå “myke litt opp” i standardinnstillingen til Apache-nettjeneren, slik at Drupal får tilgang til å gjøre det den skal. Bruk følgende kommando:

gksudo gedit /etc/apache2/sitesavailable/default

for å åpne konfigurasjonsfilen. Deretter erstatter du alle instanser av AllowOverride None i filen med AllowOverride All, lagrer, og lukker filen. Deretter må du re-starte Apache-nettjeneren slik at endringene vi har gjort tas i bruk:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

2 Installere Drupal 6

Utfør følgende kommandoer (uten tallene som bare er for referanser):

1cd /var/www 
2sudo wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal6.16.tar.gz 
3sudo tar xzvf drupal6.16.tar.gz 
4sudo rm drupal6.16.tar.gz 
5sudo mv drupal6.16/ drupal 
6sudo mkdir drupal/sites/default/files 
7sudo chmod R 775 drupal/sites/default/files 
8sudo cp drupal/sites/default/default.settings.php drupal/sites/default/settings.php 
9sudo chmod 775 drupal/sites/default/settings.php 
10sudo chown <dittubuntubrukernavn>:wwwdata drupal/

Og en forklaring på hva du har gjort:

  1. beveg deg til mappen hvor nettsider skal ligge
  2. last ned siste versjon av Drupal 6
  3. pakk opp filen du lastet ned
  4. slett filen du lastet ned
  5. gi drupal-6.16-mappa nytt navn (drupal)
  6. lag en opplastingsmappe for filopplasting fra nettstedet
  7. gi gruppen skriverettigheter til opplastingsmappen
  8. lag en standardinnstillingsfil
  9. gi gruppen skriverettigheter til standardinnstillingsfilen
  10. endre eier av alle Drupal-filene til din bruker, endre gruppe av alle Drupal-filene til nettjener-brukeren

3 Konfigurere MySQL-databasen

Opprett en drupal-database:

mysqladmin u root p create drupal

Du vil bli bedt om databaseadministratorpassordet du skapte tidligere.

Opprett en drupal-database-bruker og gi denne rettigheter på drupal-databasen. Kjør kommandoen:

mysql u root p

Du vil igjen bli bedt om databaseadministratorpassordet. Deretter limer du inn følgende tekst, og trykker enter. (OBS! Du burde erstatte passord med et virkelig passord):

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON drupal. TO ’drupal’@’localhost’ IDENTIFIED BY ’passord’;

Deretter limer du inn teksten

FLUSH PRIVILEGES;

som sørger for at MySQL blir fortalt om den nye databasen og drupal-brukeren du opprettet. Deretter taster du Ctrl+d for å avslutte mysql-programmet.

Til slutt skal vi gi Drupal beskjed om hvilken database-bruker den skal benytte seg av. Åpne standardinnstillingsfilen vi opprettet:

gedit drupal/sites/default/settings.php

“asdf” finn linjen

$db_url = ’mysql://username:password@localhost/databasename’;

Erstatt username med drupal, password med passordet du brukte over i “GRANT”-setningen og databasename med drupal.

Før vi avslutter skal vi sørge for at Drupal får lov å bruke mer minne enn 8 MB, da dette blir noe lite om vi skal tillate brukere å laste opp bilder. Lim inn følgende setning nederst i filen:

ini_set(’memory_limit’, ’96M’);

Lukk og lagre filen.

Åpne Firefox ved hjelp av ikonet i menyen øverst. Naviger deg til http://localhost/drupal/install.php, og følg instruksjonene på nettstedet. Du blir underveis bedt om følgende informasjon:

Du skal nå ha en fiks ferdig Drupal-installasjon. Lykke til med oblig-3!