Eksportere og Importere fra Drupal

Brendan Johan Lee
Department of Informatics
University of Oslo, Norway
brendajl@simula.no

14. mars 2011

Sammendrag

Dette er en rask trinn for trinn forklaring på hvordan man eksporterer og importerer innhold i mellom Drupal 6 installasjoner. Forklaringen er skrevet for studenter som tar INF5270-kurset på IFI, men er generell og er like relevant for andre.

Tutorialen er i hovedsak rettet mot det som skal eksporteres og importeres i forbindelse med oblig 3 dvs. innholdstyper, noder, cck-felt og visninger. Men det aller meste lar seg eksportere og importere i Drupal, dog behøver man som regel installere egne moduler for hver ting man ønsker å importere og/eller eksportere. Når man har behov for å importere eller eksportere noe som ikke er nevnt i dette dokumentet er første trinn å gå til drupal.org og søke etter moduler med ordet export i tittelen, finne relevant modul, installere den og lese dokumentasjonen (dette får dere behov for å gjøre mot slutten av kurset når nettstedet skal ferdigstilles).

Før man starter å eksporter det man har skapt i oblig 3 må man sørge for at alle punktene i følgende liste er gjennomført:

Vær klar over at rekkefølgen på hva man eksporterer og importerer her spiller en rolle. Årsaken er kanskje selvforklarende. Importerer man en node som er opprettet med en innholdstype som enda ikke eksisterer, så vil det naturligvis kunne gå galt. Rekkefølgen vi skal gjøre dette i er: først innholdstype og CCK-felt, deretter noder, og til slutt visninger.

1 Innholdstype og CCK-felt

Det første vi skal flytte fra kildeinnstallasjonen til målinstallasjonen er innholdstypen vi har lagd og alle tilhørende CCK-felt. Innholdstype og CCK-felt flyttes samtidig.

PIC

Naviger deg til Administrer Innholdsbehandling Innholdstyper og trykk på Eksport-menyvalget1 øverst på siden. Velg innholdstypen2du ønsker å flytte, og klikk deretter på Eksport-knappen3. Du får nå opp en liste over alle CCK-feltene som er tilknyttet innholdstypen du valgte4. Sørg for at alle disse er haket av for. Deretter trykker du på Eksporter-knappen5 nederst.

PIC

Du får nå opp et tekstfelt som inneholder den eksporterte innholdstypen6. Marker all teksten i dette feltet, og kopier den. Du kan nå gjerne lagre denne teksten lokalt til en fil ved hjelp av en ekstern editor dersom du ønsker å ha en ekstra sikkerhetskopi av innholdstypen din.

PIC

Til slutt går du til drupalinstallasjonen der du ønsker å importere innholdstypen. Her navigerer du til Administrer Innholdsbehandling innholdstyper og trykker på Importer-menyvalget7 øverst på siden. Lim inn teksten du kopierte fra kildenettstedet i tekstboksen som dukker opp8 og klikk på Importer-knappen9.

PIC

Innholdstypen med tilhørende CCK-felt er nå importert. Gjenta hele prosessen dersom du ønsker å flytte over flere innholdstyper.

2 Noder

Vi skal nå kopiere over nodene som vi har opprettet. Naviger deg til Administrer Innholdsbehandling Innhold, hak av for alle nodene du ønsker å kopiere1, velg Export nodes i nedtrekksmenyen2 og klikk på Oppdater-knappen3.

PIC

Du får nå opp et tekstfelt som inneholder de eksporterte nodene4. Marker all teksten i dette feltet, og kopier den. Du kan nå gjerne lagre denne teksten lokalt til en fil ved hjelp av en ekstern editor dersom du ønsker å ha en ekstra sikkerhetskopi av nodene dine.

PIC

Til slutt går du til nettstedet der du ønsker å importere innholdstypen. Naviger deg til Administrer Innholdsbehandling Node Export: Import, trykk på Paste code-lenken5, lim inn teksten du kopierte i tekstfeltet nedenfor6 og klikk deretter på Importer-knappen7.

PIC

Nodene dine er nå importert.

3 Visninger

Til slutt skal vi kopiere over visningen vår. Naviger til Administrer Innholdsbehandling Visninger. I listen av visninger klikker du på Eksporter-lenken1 ved siden av visningen du ønsker å kopiere.

PIC

Du får nå opp et tekstfelt som inneholder den eksportere visningen2. Marker all teksten i dette feltet, og kopier den. Du kan nå gjerne lagre denne teksten lokalt til en fil ved hjelp av en ekstern editor dersom du ønsker å ha en ekstra sikkerhetskopi av visningen din.

PIC

Gå til nettstedet der du ønsker å importere visningen. Naviger deg til Administrer Innholdsbehandling Visninger. Klikk på Importer-lenken3 øverst på siden. La Navn på visningen-feltet stå blankt, og lim inn teksten du kopierte i tekstfeltet nedenfor4. Klikk på Importer-knappen5 nederst. Til slutt klikker du på Lagre-knappen6.

PIC PIC PIC

Visningen din er nå kopiert. Gjenta hele prosessen dersom du ønsker å flytte flere visninger.

Sjekk at alt fungerer slik det skal på nettstedet du har kopiert innholdet til.