Views

Brendan Johan Lee
Department of Informatics
University of Oslo, Norway
brendajl@simula.no

3. mars 2011

Løst basert på Drupal Notes av Gisle Hannemyr

Sammendrag

Dette er en tutorialbasert introduksjon til Views-modulen i Drupal 6. Tutorialen er skrevet for bruk i INF5270 kurset på IFI, og tar derfor utgangspunkt i at Drupal er konfigurert tilsvarende som utgangspunktet studentene utdeles. Dokumentet er løst basert på engelsk materiale fra Gisle Hannemyr. Hannemyrs Drupal Notes anbefales i stedet for dette dokumentet for de som ikke følger INF5270.

En kort introduksjon om hva Views-modulen er, hva den gjør, og hvordan den aktiveres er allerede presentert i et eget slideshow. For å følge dette dokumentet må man aktivere Views og Views UI-modulene. Views exporter-modulen behøver man ikke aktivere. Den benyttes dersom man ønsker å eksportere ulike visninger som flate filer, slik at man f. eks. kan importere dem på andre nettsteder. Vi kommer også til å benytte oss av Blog-modulen, så også denne må aktiveres nå. Hvordan man aktiverer moduler går vi ikke gjennom nå, da dette er forklart på en tidligere forelesning.

Vær klar over at Views-modulen er en utrolig kraftig og fleksibel modul som kan brukes til utrolig mye. Vi når så vidt å skrape overflaten av hva som er mulig å gjøre med Views i dette dokumentet. Dere anbefales derfor på det absolutt sterkeste å utforske Views-modulen på egenhånd, da man gjerne kan si at Drupal 6 ikke kommer til sin rett før man faktisk har lært seg å bruke Views.

Vær klar over at Views-modulen som brukes i Drupal 6 er Views 2. Views-modulen i Drupal 5 het Views 1 og var svært forskjellig fra Views 2. Når dere selv oppsøker tutorials og dokumentasjon på nettet må dere passe på at stoffet omhandler Views 2.

1 Installere oversettelser

Nettstedet dere har fått utdelt inneholder ikke noen norsk oversettelse av Views-modulen. Dette skal vi nå ordne før vi går i gang med å lære Views-modulen.

Det første vi må gjøre er å laste ned oversettelsesfilene. Hvordan oversettelsessystemet i Drupal fungerer, og hvordan man selv kan oversette tekst som ikke enda er oversatt, kommer vi ikke til å gå gjennom nå. Dersom dere ønsker en gjennomgang av dette kan vi ta det på en av de “frie” gruppetimene. Gi beskjed om dette er ønskelig.

Naviger til nettstedet http://localize.drupal.org/, bla nedover siden, og klikk på Norwegian Bokmål (nb). I skrivende stund må man opprette en konto på drupal.org for å få tilgang. Deretter trykker man på Export-fanen øverst på siden.

I feltet Project skriver man inn teksten views og venter til det dukker opp en liste over mulige treff. Velg det øverste treffet, altså Views. La alle de andre valgene stå slik de allerede står. Klikk på Export-knappen og lagre filen. Filen man laster ned er en .tar.gz-fil som inneholder flere mapper og undermapper som inneholder .po-filer. I en normalsituasjon består installasjonsprosessen av å ganske enkelt bruke shellet for å pakke ut .tar.gz-filen på riktig sted. Dessverre har dere ikke shell-tilgang til systemet, og vi må derfor gjøre dette på en annen måte.

PIC

Pakk ut .tar.gz filen lokalt på maskinen du sitter på. Vi må nå importere alle .po-filene fra alle undermappene manuelt. Naviger til Administrer…Oppbygging…Oversett brukergrensesnitt og trykk på Importer fanen øverst på siden. Trykk Browse-knappen for å velge første .po-filen. La resten av valgene være slik de er og trykk på Importer-knappen. Gjenta dette for hver enkelt .po-fil.

PIC

Etter at Views-modulen er aktivert og språkfilene installert har man et nytt valg under administrer-menyen.

2 Tillatelser

Før vi setter i gang må vi sørge for at alle, inkludert ikke-påloggede brukere har tilgang til å se visningene vi lager. Dette gjøres ved å navigere til Administrer…Brukeradministrering…Tillatelser

PIC

3 Lage en ny sidevisning

Vi skal nå lage en visning som gir en oversikt over de siste blogg-innleggene på nettstedet vårt. Naviger til Administrer…Oppbygging…Visninger.

Trykk på Legg til-fanen øverst på siden. Gi deres nye Visning et navn, en beskrivelse og et visningsmerke. (Forklaringen på disse er godt beskrevet i bildet nedenfor). Velg dessuten Node som Visningstype. Klikk på Neste-knappen.

PIC

Du vil nå komme inn i det som kan ansees å være “hovedskjermbildet” til Views. Det er her alt det morsomme foregår. Som førstegangsbruker opplever man gjerne dette skjermbildet som svært lite oversiktlig, komplisert, og kanskje til og med skremmende. Etterhvert som man blir vant med skjermbildet vil man oppdage hvor kraftig det er og hvor mange muligheter man faktisk har. Dere anbefales derfor å utforske dette skjermbildet nøye. Bruk gjerne “prøv og feil” metoden for å lære Views, man klarer ikke å ødelegge noe her. Det som dog er greit å vite er at Views bruker AJAX, og har en hovedlagringsknapp. Etterhvert som dere trykker på ulike Oppdater og Legg til-knapper blir ikke endringene faktisk lagret. Endringene lagrer man ikke før man har gjort alle innstillingene man skal og er fornøyd med resultatet. Det gjøres da ved å trykke på den store Lagre-knappen nederst. Som nybegynner er det fort gjort å gjøre masse endringer, men glemme å lagre dem slik at man mister alt arbeidet man har gjort.

Vanligvis er det første man ønsker å gjøre å legge til standardverdier for visningen. Deretter lager man en eller flere visninger som bygger videre på standardvisningen. Man endrer verdier ved å klikke på den eksisterende verdien, enten den eksisterende verdien er en verdi man allerede har satt, eller det er tale om standardverdien.

Før vi går videre må du vite hva de ikoniske-knappene gjør:

En annen knapp man bør vite om er Analyser-knappen. Ved å klikke på denne vil Views sjekke innstillingene man har gjort og rapportere om eventuelle problem eller konflikter.

PIC

Den første innstillingen vi skal nevne er navn som man finner på Grunnleggende innstillinger-panelet. Dette er det interne navnet som visningen skal ha. Om man endrer navnet vil det ikke spille noen rolle for skjermbildet som brukerne presenteres. I første omgang er det ikke noe behov for å endre denne.

Den første innstillingen vi skal endre er Tittel. Tittel-innstillingen endrer tittelen som vanligvis vil vises øverst på siden som brukerne av nettstedet ser. Tittelen endrer man ved å klikke på teksten Ingen ved siden av Tittel:-feltet i Grunnleggende innstillinger-panelet. Endre denne til Nye blogg-innlegg. Klikk deretter på Oppdater-knappen.

PIC

Også under Grunnleggende innstillinger-panelet finner man en innstilling som heter Row style. Ved å klikke på lenken som indikerer standardverdien vil man få opp et valg mellom to ulike stiltyper:

Velg Felt og trykk Oppdater.

PIC

Siden vi valgte Felt er vi nå nødt for å spesifisere hvilke felter vi ønsker skal vises. Trykk på PIC-knappen på Felt-panelet for å åpne legg-til-felt-dialogen. Her kan man velge mellom en rekke felter. Feltene er delt inn etter grupper, og man velger gruppe i en nedtrekksmeny. Se gjennom alle valgene i nedtrekksmenyen for å få en oversikt over hva som er tilgjengelig. Velg gruppen Node og hak av valget Node: Tittel. Trykk på Legg til-knappen.

PIC

Du vil nå få opp en dialog hvor du kan konfigurere feltet. Valgene er svært godt beskrevet i selve dialogen, så vi gjennomgår dem ikke her. Eneste endringen vi skal gjøre denne gangen er å sørge for at man kan klikke på tittelen for å gå til selve blogg-innlegget. Dette gjøres ved å hake av valget Koble dette feltet til tilhørende innlegg. Trykk på Oppdater-knappen.

PIC

Blar du helt nederst på forsiden vil du se at Views har generert en forhåndsvisning som vil vise deg hvordan denne visningen kommer til å se ut.

Du får nå i oppgave å legge til to nye felt: Datoen blogg-innlegget ble postet, samt brukernavnet på brukeren som postet innlegget. Du skal selv finne ut hvordan dette gjøres.

Vi skal nå endre rekkefølgen på feltene. Trykk på PIC-knappen i Felt-panelet. Dra og slipp pilene ved siden av feltnavnene til de ligger i samme rekkefølge som på bildet nedenfor, og trykk deretter på Oppdater-knappen.

PIC

Vi skal nå sørge for å begrense antall blogg-innlegg som skal vises i listen. Standardverdien er 10, og vi skal redusere denne til 5. Dette gjøres ved å trykke på 10-tallet ved siden av Elementer som skal vises-innstillinger under Grunnleggende innstillinger-panelet. Endre Elementer som skal vises til 5, og la Offset forbli 0. Offset brukes for å spesifisere hvor mange elementer i listen systemet skal hoppe over. Om vi f. eks. hadde satt Offset til 3, ville listen vi genererer ikke være de siste 5 blogg-innleggene. I stedet vil de siste 3 innleggene ikke vises, og innlegg 4-8 vises.

PIC

Siden vi har begrenset antall innlegg som vises, bør vi nå legge til en “Pager”. En “Pager” er ganske enkelt en navigering-widget som lar en bla tilbake til eldre innlegg, og frem igjen. Man legger til denne ved å klikke på teksten No ved siden av Use Pager-innstillingen under Grunnleggende innstillinger-panelet. Du får nå opp tre valg:

Velg Mini pager og trykk på Oppdater-knappen.

PIC

For å sørge for at det faktisk er de siste blogg-innleggene som vises, må vi passe på at innleggene blir sortert kronologisk. Klikk på PIC-knappen på Sorteringskriterium-panelet. I neste skjermbilde velger du hvilke kriterier en ønsker å sortere etter. Man kan velge så mange kriterier man måtte ønske. I vårt tilfelle skal vi hake av for Node: Innleggsdato. Trykk på Legg til-knappen.

PIC

Du får nå opp et nytt skjermbilde hvor du kan velge sorteringsrekkefølge. Vi skal naturligvis velge Synkende. Trykk på Oppdater-knappen.

PIC

Vi har nå lagd en generisk visning som viser de siste 5 innleggene av hvilken som helst nodetype. Visningen viser tittel, brukernavn og dato og har navigeringslenker. Siden dette er et ganske fint utgangspunkt for å lage en rekke interessante visninger til nettstedet vårt, skal vi nå ikke gjøre noe mer med standardvisningen. I stedet skal vi lage en nettside-visning som tar utgangspunktet i denne standardvisningen og utvider den slik at den bare viser blogg-innlegg.

Velg Nettside i nedtrekksmenyen på venstre side, og trykk på Legg til skjermbilde-knappen. Du får nå opp et nytt skjermbilde som er til forveksling lik skjermbildet vi allerede brukte. De oppmerksomme vil legge merke til at det nå er to faner på venstre side, Standardverdier og Nettside. Disse kan brukes for å gjøre endringer på standardvisningen samt nettsidevisningen vi nå skal lage. Man vil også merke at innstillingene som er tilgjengelig er ikke er helt de samme, samt at alle verdiene vi satt i standardverdivisningen er kopiert over i den nye nettsidevisningen.

Det første vi skal gjøre er å legge til en sti. Det er obligatorisk med en sti for visninger av typen Nettside. En sti er ganske enkelt URL-en som skal benyttes for å nå visningen. Trykk på teksten Ingen ved siden av Sti-innstillingen under Sideinnstillinger-panelet. Stien vi legger til vil være relativ i forhold til URL-en som vises over tekstboksen. Vi ønsker at stien til visningen skal være diw.ifi.uio.no/gruppeXX/blogger. Vi skriver derfor inn teksten blogger i tekstboksen og trykker Oppdater-knappen.

PIC

Til slutt skal vi legge til et filter som sørger for at listen i visningen bare vil vise blogg-innlegg og ingen andre nodetyper. Dette gjøres ved å klikke på PIC-knappen på Filtre-panelet. I skjermbildet som nå dukker opp velger du Node: type og trykker Legg til-knappen. Du får nå opp et nytt skjermbilde. Hak av for Er en av og Blogginnlegg, og trykk på Overkjør-knappen (denne sørger for at endringene vi gjør vil lagres i nettsidevisningen og ikke standardvisningen. Klikk deretter på Oppdater-knappen.

Man bør også gi visningen et bedre navn enn Nettside, slik at man lett forstår at det dreier seg om siste blogg-innlegg når man ser på listen over visninger. Dette gjøres på samme måte som ble beskrevet for standardvisningen, og dere får i oppgave å gjøre dette selv.

Siden vi nå er ferdige er det på tide å trykke på Analyser-knappen for å se om det er noen problemer med visningen vår. Vi får nå beskjed om at alle har tilgang til å se visningen, samt at vi ikke har lagt til noe filter som sørger for at det bare er publiserte innlegg som vises. Dette må vi ordne. Dette gjør man ved å legge til et nytt filter (som beskrevet over) som filtrerer på Node: Publisert og Ja. Sørg for at både nettsidevisningen og standardvisningen blir oppdatert med det nye filteret. Om du nå trykker på Analyser-knappen igjen, så burde Views rapportere at det ikke er noen problemer.

For å sørge for at alt det harde arbeidet vårt ikke går tapt, er det nå på tide å trykke Lagre-knappen.

Vi kan nå teste ut vår nye visning ved å navigere til diw.ifi.uio.no/gruppeXX/blogger. Er visningen din tom? Da bør du kanskje sjekke om du faktisk har opprettet noen blogg-innlegg.

PIC

På en tidligere forelesning ble du vist hvordan man bruker menyer i Drupal. Klarer du å legge til et valg i hovedmenyen på nettstedet som tar brukeren til visningen du nettopp lagde?

4 Blokk-display

Som vi tidligere var inne på, har Drupal to hovedmåter å vise frem data: noder og blokker. Vi har til nå konsentrert oss om hvordan man bruker Views til å skape noder. Vi skal nå se på hvordan vi kan lage en blokk-visning basert på visningen vi allerede har lagd.

Først en liten oppsummering: Noder brukes generelt for å presentere “hoveddataene” på en side, mens blokker brukes for å presentere annet innhold på siden (menyer, lister over relatert innhold, reklame, etc.)

Naviger deg tilbake til listen over visninger: Administrer…Oppbygging…Visninger og klikk på Rediger-lenken ved siden av siste_blogger-visningen som vi har lagd.

I nedtrekksmenyen til venstre velger du Blokk og klikker på Legg til skjermbilde-knappen, tilsvarende som vi gjorde da vi la til en nettsidevisning. Vi får nå opp en ny fane i venstre meny, og vi skal redigere denne med noen endringer utover den første standardvisningen vi lagde.

Det første vi ønsker å gjøre er å sørge for at dataene vises på en mer kompakt måte som passer bedre i en blokk. Trykk på Uformatert-lenken ved siden av Stil-valget i Grunnleggende innstillinger-panelet. Du får nå opp 4 ulike valg, som bestemmer hvordan du ønsker å presentere dataene fra visningen:

Før vi velger visningstype må vi klikke på Overkjør-knappen som sørger for at vi bare oppdaterer Blokk-visningen og ikke Standard-visningen. Velg så HTML-liste som visningstype, og klikk på Oppdater-knappen.

PIC

Du får nå opp et nytt panel som lar deg gjøre innstillinger for HTML-listen som skal benyttes. Du kan gruppere dine data etter et felt. Vi skal ikke gjøre dette, la derfor Grupperingsfelt forbli <None>. Du kan også velge om du ønsker at listen skal være uordnet (punktliste) eller ordnet (nummerert listes). I vårt tilfelle velger vi Uordnet. Trykk på Oppdater-knappen.

PIC

Siden en blokk i utgangspunktet er ganske liten, ønsker vi å spare mest mulig plass. Vi ønsker derfor ikke at etikkene til feltene våre skal vises. Besøk hvert av feltene vi har lagt til i Felt-panelet, og fjern teksten i Etikett-boksen. Husk å trykke på Overkjør-knappen på det første feltet.

PIC

For å spare enda mer plass ønsker vi at feltene skal vises på rekke og rad inntil hverandre, i stedet for under hverandre. Trykk på PIC-knappen ved siden av Row style-innstillingen på Grunnlegende innstillinger-panelet. Du får nå opp et nytt panel hvor du kan velge hvilke felter som skal vises På linje i stedet for under hverandre. I dette tilfelle skal du hake av for alle feltene vi har tilgjengelig. Du kan i tillegg velge et skilletegn som skal brukes mellom feltene som vises På linje. Dette gjøres ved å fylle inn tegnet (eller HTML-kode) i Separator-feltet. I vårt tilfelle bruker vi ganske enkelt “-” som skilletegn. Klikk på Oppdater-knappen.

PIC

Det siste vi skal gjøre med blokk-visingen vår er å fjerne navigasjonslenkene, også dette for å spare plass. Klikk på Mini-lenken ved siden av Use pager-valget i Grunnleggende innstillinger-panelet. Trykk på Overkjør-knappen, velg Nei, og klikk på Oppdater-knappen.

PIC

Skjermskuddet over vises hvordan skjermbildet nå burde være. Legg merke til at de valgene vi har valgt å overstyre vises i sort tekst, mens de valgene som følger valgene vi gjorde i standardvisingen er grå.

Før vi går videre må vi huske å klikke på Lagre-knappen, ellers vil alt arbeidet vi gjorde med blokk-visingen vi har lagd gå tapt.

Vi ønsker at blokken som viser oversikt over de siste 5 blogg-innleggene som vi nettopp lagde skal vises øverst i høyre kolonne på nettstedet. Naviger til Administrer…Oppbygging…Blokker. Bla nederst på siden. Nederst i Deaktivert-panelet skal du nå se en blokk som heter siste_blogger: Blokk. I nedtrekksmenyen ved siden av denne velger du Høyre sidestolpe. Blokken vil nå hoppe opp til Høyre sidestolpe-panelet. Dersom du har flere elementer i høyre kolonne, ønsker du kanskje nå å endre rekkefølgen på disse. Dette gjøres ved å dra og slippe pil-ikonet på venstre side av blokkene (slik vi flere ganger tidligere har sortert elementer). Når du er fornøyd med rekkefølgen trykker du på Lagre blokker-knappen.

PIC

Høyre kolonne på nettstedet vårt bør nå se ut noenlunde slik:

PIC

Du har sikkert lagt merke til å at vi må trykke på Overkjør-knappen rimelig ofte. Når man først lærer å bruke Views kan dette være noe forvirrende, og det er lett å gjøre feil slik at man oppdaterer på feil sted. Hver gang man skal gjøre valg, bør man derfor sjekke knappen øverst i høyre hjørne av panelet. Om knappen har navnet Overkjør, betyr dette at endringer vi gjør vil bli lagret i standard-visingen. Om vi ønsker at endringene bare skal gjelde for visningen vi jobber på må vi klikke på Overkjør-knappen. Om knappen heter Bruk standard betyr det at endringer vi gjør vil bare gjelde visningen vi nå jobber på, og ikke standardvisningen. Om vi ønsker å oppdatere standardvisningen, må vi klikke på Bruk standard-knappen.

Om du enda ikke har lagt merke til forhåndsvisningsmulighetene i Views bør du kanskje ta en kikk. Nederst i hovedskjermbildet når du jobber på dine visninger finner du et panel som heter Direkte forhåndsvisning. I dette panelet kan du forhåndsvise både standardvisningen, og alle undervisninger både med og uten argumenter (vi kommer tilbake til argumenter om litt). Denne forhåndsvisningen fungerer selv om man ikke har klikket på Lagre-knappen, og er derfor svært gunstig å bruke for å sørge for at endringene vi har gjort på en visning, faktisk fungerer før vi lagrer dem.

PIC

5 Bruk av argumenter

Views-modulen har også mulighet for å filtrere en liste basert på argumenter. Det finnes flere ulike måte å gi en visning argumenter. I dette eksemplet skal vi forsyne argumentene via URL.

Dere får selv i oppgave å undersøke andre måter argumenter kan forsynes.

Helt konkret skal vi endre nettsidevisningen vår til å ha mulighet for å vise de fem siste blogg-innleggene til en bestemt bruker, dersom man legger til brukernavnet i URL-en man bruker for å kalle frem visningen.

Gå tilbake til oversikten over visninger (jeg antar dere nå husker hvordan - om ikke bla tilbake i dokumentet), og klikk på Rediger ved siden av visningen vi har lagd. Pass på at du klikker på Nettside - nye blogginnlegg på venstre side av skjermbildet. I Sideinnstillinger-panlet klikker du på blogger-lenken ved siden av Sti-innstillingen. Vi skal nå modifisere stien slik at den inneholder en plassholder, altså et spesialtegn, i dette tilfelle %, som indikerer at denne skal kunne erstattes av en variabel/et argument.

Erstatt teksten blogger i tekstfeltet med teksten blogger/%. Dette betyr at URL-en til nettsiden blir diw.ifi.uio.no/gruppXX/blogger/<argument>. Du kan legge til så mange slike argumenter du vil i en URL, og det vil være rekkefølgen som avgjør hvilken plassholder som lenkes til hvilket argument. Trykk på Oppdater-knappen.

PIC

Vi skal nå knytte argumentet mot et bestemt felt. Klikk på PIC-knappen i Argumenter-panelet. Du får da opp et panel hvor du kan velge et eller flere felt. Siden vi bare la til en plassholder, skal vi også bare legge til et felt. Kryss av for feltet Bruker: Navn, og klikk på Legg til-knappen. Du blir nå tatt til et nytt panel, hvor du kan gjøre en rekke innstillinger for feltet. Vi kommer bare til å gjennomgå noen få av innstillingene her.

Resten skal dere selv få lov å utforske.

Den første innstillingen vi skal endre er Tittel. I tittelfeltet skriver du inn Siste blogg-innlegg av %1. %1 er en plassholder, og vil bli erstattet av verdien til det første argumentet. Tilsvarende ville %2 blitt erstattet av verdien av det andre argumentet, etc. Legg også merke til Jokertegn og Jokertittel. Jokertegnet er et “tegn” som kan brukes for å indikere at argumentet skal settes til “alle”. Endre den til “alle”. I vårt tilfelle betyr dette at man ved å aksessere visningen via URL-en diw.ifi.uio.no/gruppeXX/alle vil se de siste 5 blogg-innleggene valgt blant alle brukerne, mens vi ved å bruke URL-en diw.ifi.uio.no/gruppeXX/<brukernavn> vil se de siste 5 blogg-innleggene til en bestemt bruker. Jokertittel blir da hva %1 i tittelen skal erstattes med når man viser alle, i stedet for et enkelt brukernavn.

Husk å klikke på Overkjør-knappen, og deretter Oppdater-knappen.

PIC

Trykk på lagre, og du kan nå teste ut din nye visning:

PIC PIC

6 RSS

En siste type visning, som vi til nå ikke har pratet om er typen Strøm, altså det man gjerne omtaler som RSS-strøm. De fleste av oss bruker sannsynligvis slike strømmer, og mest vanlig er altså RSS-strømmer, daglig. For de av dere som eventuelt ikke har kjennskap til hva dette er anbefales wikipedias artikkel om RSS.

Å legge til en RSS-strøm-visning i Views er i utgangspunktet ganske enkelt, og med kunnskapene du har tilegnet deg gjennom denne tutorialen frem til nå burde det være ganske enkelt å selv legge til en RSS-strøm for vår siste blogg-innlegg visning.

Du får derfor i oppgave å legge til en RSS-strøm selv. Vær oppmerksom på at RSS-strøm visningen ikke er kompatibel med Row style: Felt. Row style-valget for en RSS-strøm må være av typen Node. Husk også å legge til en sti som RSS-strømmen skal aksesseres fra.

7 Søk

Views kan brukes for å tilby brukerne av nettstedet ditt kraftige søkeverktøy. Tidligere i dette dokumentet tok vi for oss hvordan man legger til filtre til en visning. Ved å tillate at slike filtre eksponeres for brukerne, gir views mulighet for å skape svært fleksible, kraftige og ikke minst tilpassingsdyktige søkeverktøy.

Man kan selvsagt eksponere et hvilket som helst filter man måtte ønske, men tenk gjennom hva du gjør da det er mulig å gi brukerne litt for mye makt her, slik at de får tak i informasjon du ikke ønsker at de skal ha tilgang til.

Jeg skal her vise dere hvordan dere legger til et fritekstsøk som lar brukerne søke både i fritekst og i taksonomi (vi kommer tilbake til taksonomi senere i kurset) i blogg-innleggene. Før dette kan gjøres, må dere sørge for å aktivere Search-modulen, som gir mulighet for fritekstsøk på nettstedet.

PIC

Vi skal nå legge til et søkefelt i Nettside-visningen vi tidligere laget. Klikk deg inn på den nye visningen vi har lagt (om du ikke husker hvordan, bla tilbake i dokumentet). Husk å klikke på Nettside - nye blogginnlegg-fanen på venstre side av skjermbildet. Legg til et nytt filter ved å klikke på PIC-knappen på Filtre-panelet. Filteret skal være av typen Søk: Search Terms.

PIC

Trykk på Legg til-knappen. Du får nå opp et nytt panel med diverse innstillinger. For å eksponere søkefeltet til brukerne, slik at de selv kan fylle ut et søkefelt, trykker du på Eksponer-knappen øverst til høyre på panelet. Om du senere ønsker å fjerne eksponeringen av et felt, bruker du Skjul-knappen som finnes på samme sted. Du vil nå se flere valg i panelet enn før du eksponerte søket. Endre Etikett-feltet til noe mer fornuftig, f. eks. Søk etter:, og trykk Oppdater-knappen.

PIC

Du bør nå også teste ut ulike stiler (bruk forhåndsvisningen nederst på skjermbildet for å se resultatene uten å måtte lagre) for å se hvilken stil du syns passer best for å vise et søkeresultat.

Når du er ferdig trykker du på Lagre-knappen, slik at endringene du har gjort faktisk blir lagret. Du kan nå teste ut din nye søkbare visning.

Vær klar over at søkeresultatene bare blir oppdatert etter at innholdet på nettstedet er blitt indeksert. Du kan derfor ikke forvente å se resultater rett etter å ha aktivert Search-modulen, eller etter å ha opprettet nytt innhold. Indekseringen skjer hver gang cron-scriptet kjøres (se intro til Drupal-forelseningene for informasjon om cron-scriptet). Om du er utålmodig kan du selv kjøre cron-scriptet ved å besøke <navnpånettsted>/cron.php.

PIC

Du får nå i oppgave å atter en gang endre på vår nye Nettsidevisning. Du skal eksponere innholdstypefeltet til brukerne, slik at brukerne selv skal kunne velge hvilke innholdstyper som skal vises (altså ikke bare blogg-innlegg). Brukerne skal kunne velge innholdstype fra en nedtrekksliste, og skal kunne velge mellom innholdstypene Blogg, Mobiltelefon og Artikkel

8 Mer kontroll på utseende

Som du sannsynligvis har oppdaget finnes det en del muligheter i Views-modulen for å bestemme hvordan innholdet man presenterer for brukeren skal presenteres, rent visuelt. Mulighetene er dog rimelig begrenset, noe som for nye Drupal-administratorer ofte kan virke frustrerende. Heldigvis finnes det et kraftig, dog noe komplekst rammeverk som lar en selv bestemme i detalj hvordan dataene skal presenteres. Rammeverket vi prater om her er Templates. Her kan man selv gå inn og overstyre hvordan ting skal vises på mange ulike nivåer. Alt fra hvordan et enkelt felt skal presenteres, til hvordan hele visningen skal presenteres.

Vi kommer tilbake til dette på forelesningen om Utseendemaler, men allerede nå kan det være verdt å merke seg Mal for utseende: Informasjon-lenken i Grunnleggende innstillinger-panelet. Dette valget vil gi deg en oversikt over alle templates som benyttes av visningen din, og i hvilken rekkefølge disse prioriteres.